نمونه سوالات سیری در تاریخ ادبیات 1 برای دانشجویان رشته ادبیات انگلیسی (بخش دوم)

 

نوع مطلب :نمونه سوال ،

A Survey in English Literature I (part two)

For Literature Students

26. The Book of the Duchess is a(n) ………………. by …………………

a. epic / Chaucer b. drama / Swift

c. tragedy / Malory d. elegy / Geoffrey Chaucer


27. Ariosto’s Orlando Furioso is translated by ………………. .

a. Spenser b. Robert Greene

c. Sir John Harington d. Christopher Marlowe

 

28. Everyman is a(n) …………… survived from ………………. .

a. comedy / Middle Ages b. morality play / Medieval drama

c. long novel / O.E. literature d. long Christian Myth / O.E. literature

 

29. A tragic incident, like a murder or accidental death as the ……… of the ………….. involve

generally …………….

a. plot / tragedy / comic elements

b. conflict / best tragedies / supernatural elements

c. setting basis / most popular ballads / natural constituents

d. subject / best ballads / supernatural elements

 

30. The Canonization is a(n) …………….. said by ……………….

a. poem / John Donne b. dramatic work / Milton

c. Spanish Tragedy / King Arthur d. Revenge Tragedy / Henry Vaughan

 

31. John Milton was a(n) ……………… and ………………. executing ……………….. .

a. sixteenth century poet / attacking parliament / poets

b. sixteenth century dramatist / defending the king / William Wordsworth

c. seventeenth century poet / defending parliament / Charles I

d. eighteenth century politician / defending royal family / Charles I

 

32. “The Revolt of Islam” is a(n) ……………… by ………………….

a. play / Dryden b. poem / Shelley

c. epic / Edmund Spenser d. historical report / Thomas Cartwright

 

33. “The Shepheardes Calender” is by ……………. and consists of twelve ………………..

a. John Donne / sonnets b. Ben Jonson / dramatic scenes

c. Samuel Pepys / Monthly stories d. Edmund Spenser / pastrol Ecologues

 

34. “The Jew of Malta” is a(n) ……… written by …………… .

a. Epic / Shakespeare in 16th century

b. tragedy / Christopher Marlowe in 16th century

c. dramatic comedy / Thomas Heywood in 17th century

d. dramatic long poem / Christopher Marlowe in 17th century

 

35. “Farewell, thou child of my right hand, and joy;

My sin was too much hope of thee, loved boy”

The above verse lines are said by ………….and the underlined phrase of the first line is

a(n)……………..

a. George Herbert / proverb b. William Shakespeare / sentence

c. Andrew Marvel / address d. Ben Jonson / allusion to Benjamin the Hebrew

 

36. George Herbert got his degrees with distiction and then elected as ……… of the university.

a. public orator b. the vice president

c. the head master d. the vice chancellor

 

37. “But as I raved and grew more fierce and wild

At every word,

Methought I heard on calling, Child!

And I replied, My Lord.” (George Herbert)

In the above lines the speaker …………….. comes to ………… with the addressee

a. primarily / aggression b. at first / fierce violence

c. eventually / pacification d. first and foremost / unsettled state

 

38. “Happy those early days! when I

Shined in my angel infancy.

Before I understood this place

Appointed for my second race,”

The above verse lines are by ………. and “the second race” in the fourth line suggests

………….. .

a. Herbert / travel

b. Vaughan / a doctrine of pre-existence

c. William Wordsworth / a worldly church office

d. Andrew Marvel / indirectly the state of death

 

39. “She courts herself in amorous rain,

Herself both Danaë and the shower” (Mourning)

The above two lines are by Andrew Marvel and alludes to a(n) ………………… .

a. Biblical story b. Old testament’s tale

c. Persian love tale d. Zeus’s love deceit

 

40. “(Though Love’s whole world on us doth wheel),

Not by themselves to be embraced,” (The Definition of Love, Marvell)

The above two lines states that ……………… .

a. Love is the whole thing b. the wheel circles around the world

c. the unity of two souls is impossible d. Love is always that world of man with wheel

 

41. ………….… But his doom

Reserved him to more wrath; for now the thought

Both of lost happiness and lasting pain

Torments him; round he throws his baleful eyes,

That witnessed huge affliction and dismay,

Mixed with obdúrate pride and steadfast hate. [John Milton]

The above extracted lines are about …………..

a. the tormented orator b. the state and fate of fallen man

c. the pain of lasting happiness d. the huge affliction of dismay and pride.

 

42. The above lines have instances of ……………… use.

a. contrast b. plot simile c. hexameter d. dramatic personification

 

43. Samuel Pepys is one of the greatest ………… English literature in …………………… .

a. novelists / sixteenth century b. poets / seventeenth century

c. scientists / eighteenth century d. diarist / seventeenth century

 

44. Thomas Hobbes is the second ………..of ………….. and wrote ………. in ………….. .

a. mathematician / Scotland / Human Toleration / 16th century

b. great Theologian / England / Human Understanding / 17th century

c. great philosopher / England / Leviathan / 17th century

d. great dramatist / United Kingdom / Mankind and His profound Miseries / 17th century

 

45. Treatise of Government, The Complete Angler, and Novum Organum are respectively written

by …………….

a. Izaak Walton / John Locke / Thomas Hobbes

b. John Locke / Izaak Walton / Francis Bacon

c. Francis Bacon / John Donne / Thomas Hobbes

d. Thomas Hobbes / John Donne / Izaak Walton

 

46. ………….. as the new religion in …………… had a great appeal to enlightened minds.

a. Deism / the Restoration period

b. Naturalism / sixteenth century

c. Fanaticism / English seventeenth century

d. Antagonism / British reformist period

 

47. All of the following but one are correct about Neoclassicism:

a. discipline and restraint, clarity and logicality are used classical merits

b. neoclassicism is a direct, English, literary trends for disorder

c. the trained and disciplined, the ordered minds are reverent

d. universal, permanent and representative elements in moral and intellectual experience of

men are deeply favoured.

 

48. “I am a little world made cunningly

Of elements, and an angelic sprite” (J. Donne)

The above lines signify to …………………… .

a. multiparts of soul b. monopolistic parts of body

c. an angelic spirit part of man d. two constituent parts of man

 

49. “The art slave to fate, chance, kings, and desperate men,

And dost with poison, war, and sickness dwell,

And poppy or charms can make us sleep as well” (J. Donne)

The above three verse lines are about ………….. and ……………….. it.

a. enemy / honour b. human foe / overstates

c. death / understate d. temporal life / subdues

 

50. “But we by a love so much refined

That our selves know not what it is

Inter – assured of the mind,

Careless, eyes, lips, and hands to miss.” (J. Donne)

The above four verse lines reveal that …………….

a. our love may care eyes, etc.

b. we do not know what love is

c. we ourselves are less careless on eyes, lips, and hands

d. love may be so strengthened in spirit that no sensual touch is necessitated.





کانال تلگرامی من پنجشنبه 10 تیر 1395
چند ضرب المثل انگلیسی چهارشنبه 5 مهر 1391
نمونه هایی از گفتگوهای تجاری (بخش دوم) چهارشنبه 5 مهر 1391
نمونه هایی از گفتگوهای تجاری (بخش اول) چهارشنبه 5 مهر 1391
اندرزهای شکسپیر برای لذت از زندگی دوشنبه 27 شهریور 1391
چند اصطلاح در بر دارنده ی نام های حیوانات به صورت تست های چند گزینه ای شنبه 21 مرداد 1391
برخی لغات انگلیسی که ریشه فارسی دارند. چهارشنبه 13 مهر 1390
تقویت مهارت خواندن و درک مفاهیم جمعه 18 شهریور 1390
نمونه سوال: شعر ساده دوشنبه 13 تیر 1390
Beauty شنبه 11 تیر 1390
Paradox of Our Times شنبه 11 تیر 1390
مقاله: معیارهای ترجمه متون دینی شنبه 11 تیر 1390
پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی (بخش دوم) شنبه 11 تیر 1390
پیشنهادهایی در ترجمه نوشته های علمی و تحقیقی (بخش اول) شنبه 11 تیر 1390
مقاله: پست مدرنیسـم و فرآینـد جهـانی شدن شنبه 11 تیر 1390
معرفی کتاب برای listening جمعه 3 تیر 1390
معرفی کتاب برای یادگیری grammar جمعه 3 تیر 1390
ده سوالی که خداوند از شما نمی پرسد... دوشنبه 30 خرداد 1390
چگونه انگلیسی بنویسیم شنبه 28 خرداد 1390
نمونه سوال اصول و روش ترجمه جمعه 20 خرداد 1390
روش تشخیص main idea چهارشنبه 18 خرداد 1390
چگونه مهارت درک مطلب را بهبود بخشیم. چهارشنبه 18 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی ( بخش سیزدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی ( بخش دوازدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش یازدهم) دوشنبه 9 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش دهم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش نهم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش هشتم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش هفتم) سه شنبه 3 خرداد 1390
آموزش ابتدایی زبان انگلیسی (بخش ششم) سه شنبه 3 خرداد 1390
لیست آخرین پستها
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic